• Art. 63. - Wejście ustaw...
  27.03.2023
Obserwuj akt

Art. 63. recykling pojazdów


Wejście ustawy w wżycie

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z tym że przepisy:
1)
art. 7 zawartość metali w materiałach, przedmiotach wyposażenia i częściach pojazdów, art. 8 obowiązek oznaczania przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, art. 44 odpowiedzialność karna za wprowadzanie do obrotu części pojazdów zawierających niektóre metale, art. 45 odpowiedzialność karna za brak oznaczeń wyposażenia lub części pojazdów, art. 57 zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym pkt 2 i art. 62 przepis przejściowy wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;
2)
art 11-17, art. 28 poziom odzysku i recyklingu odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji, art. 47 uchylony, art. 55 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , art. 56 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , art. 57 zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym pkt 3, art. 58 zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska pkt 1 i 3 w zakresie dotyczącym art. 401 przychody Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ust. 11 i 12 i art. 415 uchylony ust. 5a i 5b, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i art. 60 przepis przejściowy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.;
3)
art. 23 przyjęcie przez stację demontażu pojazdu wycofanego z eksploatacji ust. 3 w stosunku do pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 1 lipca 2002 r. stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.;
4)
art. 58 zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska pkt 1 w zakresie dotyczącym art. 401 przychody Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ust. 1-10 i 13-16, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 11.02.2005 r. - Dz.U. z 2005 r. poz. 202]
Art. 63. Wejście ustawy w wżycie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...