• Ustawa o recyklingu pojaz...
  17.04.2024

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2020.0.2056 t.j. - Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Obserwuj akt

Rozdział 8. Przepisy karne

Kto wbrew przepisom art. 7 zawartość metali w materiałach, przedmiotach wyposażenia i częściach pojazdów, wprowadza do obrotu materiały, przedmioty wyposażenia lub części pojazdów zawierające ołów, rtęć, kadm lub sześciowartościowy chrom, podlega karze grzywny.
Kto wbrew przepisom art. 8 obowiązek oznaczania przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, nie zapewnia oznaczania przedmiotów wyposażenia lub części pojazdów, podlega karze grzywny.
Kto wbrew przepisom art. 9 obowiązek opracowania informacji dotyczącej sposobu demontażu pojazdu,
1)
nie przekazuje przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu informacji dotyczących sposobu demontażu nowego typu pojazdu,
2)
nie udostępnia wprowadzającemu pojazd lub przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu informacji dotyczących sposobu demontażu, magazynowania lub testowania przedmiotów wyposażenia lub części pojazdu, które mogą być przeznaczone do ponownego użycia
- podlega karze grzywny.
Orzeczenia: 1
Kto wbrew przepisowi art. 18 przekazanie pojazdu wycofanego z eksploatacji uprawnionym podmiotom, nie przekazuje pojazdu wycofanego z eksploatacji do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, podlega karze grzywny.
Kto, wbrew przepisowi art. 21 obowiązki prowadzącego stację demontażu ust. 2, nie przekazuje zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, podlega karze grzywny.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...