• Ustawa o recyklingu pojaz...
  28.05.2024

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2020.0.2056 t.j. - Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Obserwuj akt

Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r. poz. 982, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. poz. 176, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
Orzeczenia: 1
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. poz. 654, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
Orzeczenia: 1
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. poz. 515, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
Orzeczenia: 1
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. poz. 627, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
Orzeczenia: 1
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. poz. 628, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...