• Art. 26. - Skarga na pos...
  26.02.2024

Ustawa o referendum lokalnym

Stan prawny aktualny na dzień: 26.02.2024

Dz.U.2023.0.1317 t.j. - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym

Obserwuj akt

Art. 26. referend. lok.


Skarga na postanowienie komisarza wyborczego w sprawie referendum

1.
Na postanowienie komisarza wyborczego odrzucające wniosek o przeprowadzenie referendum, o którym mowa w art. 22 wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego, uprawnienia komisarza wyborczego, a także w przypadku niedotrzymania przez komisarza terminu określonego w art. 24 termin wydania postanowienia o przeprowadzeniu referendum lub odrzuceniu wniosku, inicjatorowi referendum służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.
2.
Sąd administracyjny rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia wniesienia skargi. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 14 dni.
3.
Na podstawie wyroku uwzględniającego skargę komisarz wyborczy wydaje postanowienie o przeprowadzeniu referendum, zawierające informacje określone w art. 25 postanowienie komisarza wyborczego o przeprowadzeniu referendum ust. 1.
4.
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 22 wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego, uprawnienia komisarza wyborczego ust. 3.
Art. 26. Skarga na postanowienie komisarza wyborczego w s... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 6
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...