• Art. 4. - Podmioty upraw...
  30.09.2023

Ustawa o referendum lokalnym

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2023.0.1317 t.j. - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym

Obserwuj akt

Art. 4. referend. lok.


Podmioty uprawnione do inicjatywy referendalnej

Referendum przeprowadza się, z zastrzeżeniem art. 5 odwołanie organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji ust. 1, z inicjatywy organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego lub na wniosek co najmniej:
1)
10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu;
2)
5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa.
Art. 4. Podmioty uprawnione do inicjatywy referendalnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 9
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...