• Art. 49. - Terytorialne ...
  18.05.2024

Ustawa o referendum lokalnym

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2024

Dz.U.2023.0.1317 t.j. - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym

Obserwuj akt

Art. 49. referend. lok.


Terytorialne i obwodowe komisje do spraw referendum

1.
Referendum przeprowadzają i ustalają jego wynik powołane w tym celu właściwe terytorialne (wojewódzka, powiatowa i gminna) komisje do spraw referendum i obwodowe komisje do spraw referendum, zwane dalej "terytorialnymi komisjami" i "obwodowymi komisjami".
2.
Terytorialną komisję powołuje, najpóźniej na 25 dni przed dniem referendum:
1)
komisarz wyborczy - w przypadku referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji;
2)
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego - w pozostałych sprawach.
3.
(uchylony)
4.
Obwodowe komisje powołuje, najpóźniej na 21 dni przed dniem referendum:
1)
komisarz wyborczy - w przypadku referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji;
2)
terytorialna komisja - w pozostałych sprawach.
5.
Komisje terytorialne i obwodowe posługują się własną pieczęcią, której wzór ustanawia Państwowa Komisja Wyborcza.
6.
Do zasad działalności terytorialnych komisji i obwodowych komisji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2, dotyczące terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.
Art. 49. Terytorialne i obwodowe komisje do spraw referendum - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...