• Art. 65. - Referendum za...
  03.10.2023

Ustawa o referendum lokalnym

Stan prawny aktualny na dzień: 03.10.2023

Dz.U.2023.0.1317 t.j. - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym

Obserwuj akt

Art. 65. referend. lok.


Referendum zakończone wynikiem rozstrzygającym w sprawie poddanej pod referendum

Jeżeli referendum zakończy się wynikiem rozstrzygającym w sprawie poddanej pod referendum, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie podejmie czynności w celu jej realizacji.
Art. 65. Referendum zakończone wynikiem rozstrzygającym w... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...