• Art. 66. - Podmioty upra...
  19.07.2024

Ustawa o referendum lokalnym

Stan prawny aktualny na dzień: 19.07.2024

Dz.U.2023.0.1317 t.j. - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym

Obserwuj akt

Art. 66. referend. lok.


Podmioty uprawnione i tryb zgłoszenia protestu

1.
W terminie 7 dni od dnia podania wyników referendum do wiadomości publicznej w sposób, o którym mowa w art. 63 podanie do publicznej wiadomości i publikacja wyników głosowania i wyników referendum, ust. 2, każdy uprawniony do wzięcia w nim udziału mieszkaniec danej jednostki samorządu terytorialnego może wnieść protest, jeżeli dopuszczono się naruszenia przepisów ustawy, a naruszenie to mogło wywrzeć istotny wpływ na wynik referendum.
2.
Do wnoszenia i rozpoznawania protestów oraz skutków ich uwzględnienia stosuje się odpowiednio przepisy art 59-61, art. 63 podanie do publicznej wiadomości i publikacja wyników głosowania i wyników referendum, ust. 1 i 2 oraz art. 64 wzory urzędowych formularzy protokołów wyników głosowania i wyniku referendum, ustawy, o której mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Sąd okręgowy rozpatruje protest w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia protestu z udziałem wnoszącego protest i przedstawiciela właściwej terytorialnej komisji, a jeżeli protest dotyczy referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego - również z udziałem komisarza wyborczego.
Art. 66. Podmioty uprawnione i tryb zgłoszenia protestu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...