• Art. 25. - Protokół głos...
  05.03.2024

Ustawa o referendum ogólnokrajowym

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2020.0.851 t.j. - Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym

Obserwuj akt

Art. 25. ref. ogólnokrajowe


Protokół głosowania w obwodzie wyborczym

1.
Komisja obwodowa sporządza, w trzech egzemplarzach, protokół głosowania w obwodzie.
2.
W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:
1)
osób uprawnionych do głosowania;
2)
osób, którym wydano karty do głosowania;
3)
kart nieważnych, o których mowa w art. 23 przesłanki nieważności kart do głosowania,
4)
kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu);
5)
głosów nieważnych, o których mowa w art. 21 sposób głosowania, przesłanki nieważności głosu, ust. 2 lub 3;
6)
głosów ważnych;
7)
głosów ważnych - osobno: pozytywnych "Tak" oraz negatywnych "Nie" oddanych w odpowiedzi na postawione pytanie lub za wyborem określonego wariantu rozwiązania.
3.
Przepis art. 24 ustalenie wyników głosowania w obwodzie wyborczym, ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4.
Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji obwodowej, obecne przy jego sporządzeniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.
5.
Członkom komisji obwodowej przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów, z tym że nie zwalnia to ich z obowiązku podpisania protokołu.
6.
Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag, z wymienieniem konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.
7.
Po sporządzeniu protokołu komisja obwodowa podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej wyniki głosowania, przez wywieszenie protokołu w lokalu komisji w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych.
Art. 25. Protokół głosowania w obwodzie wyborczym - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...