• Art. 1. RIO - Pojęcie reg...
  18.04.2024

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2023.0.1325 t.j. - Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych

Art. 1. RIO


Pojęcie regionalnych izb obrachunkowych i główne zadania

1.
Regionalne izby obrachunkowe, zwane dalej „izbami”, są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej podmiotów, o których mowa w ust. 2.
2.
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych określonych w art. 11 właściwość rzeczowa izb w zakresie działalności nadzorczej ust. 1 oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
1)
jednostek samorządu terytorialnego;
1a)
związków metropolitalnych;
2)
związków międzygminnych;
3)
stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów;
4)
związków powiatów;
4a)
związków powiatowo-gminnych;
5)
stowarzyszeń powiatów;
6)
samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych;
7)
innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
3.
Izby opracowują raporty, analizy i opinie w sprawach określonych ustawami.
4.
Izby w zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową. Działalność informacyjna i szkoleniowa może być prowadzona odpłatnie. Dochody z tego tytułu są dochodami budżetu państwa.
Art. 1. Pojęcie regionalnych izb obrachunkowych i główne ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 9 Porównania: 1 Przypisy: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...