• Art. 13. RIO - Dodatkowe ...
  18.04.2024

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2023.0.1325 t.j. - Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych

Art. 13. RIO


Dodatkowe zadania izby

Do zadań izby należy ponadto:
1)
wydawanie, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 państwowy dług publiczny ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także wykupu papierów wartościowych;
2)
(uchylony)
3)
wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego;
4)
(uchylony)
5)
wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami;
6)
(uchylony)
7)
(uchylony)
8)
wydawanie opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium;
9)
rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, zgodnie z odrębnymi ustawami;
10)
rozpatrywanie innych spraw określonych w odrębnych ustawach;
11)
udzielanie wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 pojęcie regionalnych izb obrachunkowych i główne zadania ust. 2 w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych;
12)
wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych;
13)
wydawanie opinii o programach postępowań naprawczych jednostek samorządu terytorialnego.
Art. 13. Dodatkowe zadania izby - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...