• Art. 18. RIO - Wyłączna w...
  17.04.2024

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.1325 t.j. - Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych

Art. 18. RIO


Wyłączna właściwość kolegium izby

1.
Do wyłącznej właściwości kolegium izby należy:
1)
ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, o których
mowa w art. 11 właściwość rzeczowa izb w zakresie działalności nadzorczej ust. 1;
2)
rozpatrywanie odwołań w sprawach określonych w art. 20 odwołanie od uchwał składów orzekających izby ust. 2;
3)
przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby;
4)
uchwalanie wniosków do projektu budżetu izby oraz ramowego planu pracy;
5)
przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy izby, w tym planu kontroli;
5a)
rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych;
5b)
opiniowanie kandydatów na członków kolegium;
5c)
wybór kandydata na prezesa izby;
5d)
uchwalanie regulaminu organizacyjnego izby;
6)
podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach.
2.
Uchwały kolegium izby zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków kolegium izby.
3.
W posiedzeniu kolegium izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu określonego w art. 1 pojęcie regionalnych izb obrachunkowych i główne zadania ust. 2, którego sprawa jest rozpatrywana.
Art. 18. Wyłączna właściwość kolegium izby - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 16 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...