• Ustawa o regionalnych izb...
  18.04.2024

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2023.0.1325 t.j. - Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych

Rozdział 5. Przepisy końcowe

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. poz. 95, z późn. zm.): (zmiany pominięte)
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 24.11.1982 r. - Dz. U. z .1982 r. poz. 428]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...