• Art. 11. - Uprawnienia o...
  20.04.2021
Obserwuj akt

Art. 11. rehab. zawod.


Uprawnienia osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy

1.
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, 2023, 2369 i 2400), zwanej dalej "ustawą o promocji".
2.
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji:
1)
szkoleń;
2)
stażu;
3)
prac interwencyjnych;
4)
przygotowania zawodowego dorosłych;
5)
badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych, ust. 3 ustawy o promocji;
6)
zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 zwrot kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania, ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji;
7)
finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 zwrot kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania, ust. 3 ustawy o promocji;
8)
studiów podyplomowych;
9)
szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową;
10)
bonu na zasiedlenie;
11)
bonu szkoleniowego;
12)
bonu stażowego.
3.
Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy, o których mowa w ust. 1 i 2, są finansowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:
1)
bezrobotne - ze środków Funduszu Pracy;
2)
poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu - ze środków Funduszu.
Art. 11. Uprawnienia osoby niepełnosprawnej zarejestrowan... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...