• Art. 16. - Przesłanki uz...
  31.03.2023

Ustawa o repatriacji

Stan prawny aktualny na dzień: 31.03.2023

Dz.U.2022.0.1105 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

Art. 16. repatr.


Przesłanki uznania za repatrianta

1.
Za repatrianta może być uznana osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)
jest polskiego pochodzenia;
2)
przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwała na stałe na terytorium, o którym mowa w art. 9 warunki wydania wizy krajowej w celu repatriacji ust. 1 pkt 3;
3)
nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a przesłanki odmowy wydania wizy krajowej w celu repatriacji;
4)
przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 144 warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przysługującego jej w związku z odbywaniem studiów prawa pobytu, o którym mowa w art. 16 przesłanki uznania za repatrianta ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697);
5)
złoży wniosek do wojewody w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej.
2.
Za repatrianta może być także uznana osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)
jest polskiego pochodzenia;
2)
przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwała na stałe na terytorium, o którym mowa w art. 9 warunki wydania wizy krajowej w celu repatriacji ust. 1 pkt 3;
3)
nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a przesłanki odmowy wydania wizy krajowej w celu repatriacji;
4)
przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na osiedlenie się, lub prawa stałego pobytu;
5)
posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.
2a.
Za repatrianta może być uznana również osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)
uzyskała zezwolenie na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako małżonek repatrianta;
2)
nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a przesłanki odmowy wydania wizy krajowej w celu repatriacji;
3)
posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.
3.
Do warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 oraz ust. 2a pkt 3, przepis art. 12 dowody potwierdzające posiadanie lub zapewnienie warunków do osiedlenia się w RP ust. 6 stosuje się odpowiednio.
Art. 16. Przesłanki uznania za repatrianta - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...