• Art. 20g. - Umowa na pro...
  28.03.2023

Ustawa o repatriacji

Stan prawny aktualny na dzień: 28.03.2023

Dz.U.2022.0.1105 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

Art. 20g. repatr.


Umowa na prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów

1.
Pełnomocnik, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu, zawiera umowę z podmiotem lub podmiotami prowadzącymi ośrodki.
2.
W umowie określa się w szczególności:
1)
szczegółowy zakres zadań podmiotu prowadzącego ośrodek;
2)
prawa i obowiązki stron;
3)
zasady finansowania ośrodka;
4)
sposób postępowania w przypadku naruszenia umowy lub niewywiązania się z niej;
5)
termin, na jaki umowa zostaje zawarta.
3.
Pełnomocnik powierza prowadzenie ośrodka wybranemu podmiotowi na okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zawarcia umowy.
4.
Prowadzenie ośrodka jest finansowane ze środków budżetu państwa.
5.
W terminie 90 dni przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 3, zamieszcza się ogłoszenie o konkursie w sposób, o którym mowa w art. 20e konkurs ofert na prowadzenie ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów ust. 4.
Art. 20g. Umowa na prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...