• Art. 20h. - Szczegółowy ...
  28.03.2023

Ustawa o repatriacji

Stan prawny aktualny na dzień: 28.03.2023

Dz.U.2022.0.1105 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

Art. 20h. repatr.


Szczegółowy program zajęć i kursów dla repatriantów

1.
Podmiot prowadzący ośrodek przedstawia Pełnomocnikowi do zatwierdzenia, w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, szczegółowy program zajęć i kursów, o których mowa w art. 20b zakres świadczeń udzielanych przez ośrodki adaptacyjne dla repatriantów ust. 1 pkt 8.
2.
Szczegółowy program zajęć i kursów, o których mowa w art. 20b zakres świadczeń udzielanych przez ośrodki adaptacyjne dla repatriantów ust. 1 pkt 8, zawiera w szczególności informacje dotyczące:
1)
kwalifikacji osób prowadzących zajęcia i kursy;
2)
czasu trwania, liczby godzin i sposobu organizacji zajęć i kursów;
3)
tematów poszczególnych zajęć i kursów;
4)
sposobu ewaluacji efektów kształcenia;
5)
form zaliczenia zajęć i kursów;
6)
planowanej współpracy z państwowymi lub samorządowymi instytucjami kultury w tym zakresie.
3.
Zajęcia adaptacyjno-integracyjne są prowadzone w języku zrozumiałym dla repatriantów oraz obejmują zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów zamieszkiwania Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dotyczące:
1)
systemu opieki zdrowotnej;
2)
systemu oświaty;
3)
bezpieczeństwa publicznego;
4)
polityki prorodzinnej oraz pomocy socjalnej;
5)
rynku pracy i praw pracownika;
6)
uprawnień osób niepełnosprawnych oraz procedury uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
4.
Podmiot prowadzący ośrodek w zakresie prowadzenia zajęć i kursów, o których mowa w art. 20b zakres świadczeń udzielanych przez ośrodki adaptacyjne dla repatriantów ust. 1 pkt 8, może współpracować z państwowymi lub samorządowymi instytucjami kultury.
5.
Repatriant po ukończeniu kursu zawodowego w ustalonym wymiarze godzinowym otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu, wystawione przez osoby, które go prowadziły.
Art. 20h. Szczegółowy program zajęć i kursów dla repatria... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...