• Art. 20k. - Nadzór nad f...
  26.03.2023

Ustawa o repatriacji

Stan prawny aktualny na dzień: 26.03.2023

Dz.U.2022.0.1105 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

Art. 20k. repatr.


Nadzór nad funkcjonowaniem ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów

1.
Nadzór nad funkcjonowaniem ośrodków sprawuje Pełnomocnik.
2.
Nadzór polega na kontroli i ocenie podmiotu prowadzącego ośrodek w zakresie:
1)
realizacji postanowień umowy, o której mowa w art. 20g umowa na prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów ust. 1;
2)
zapewniania warunków, o których mowa w art. 20b zakres świadczeń udzielanych przez ośrodki adaptacyjne dla repatriantów ust. 1;
3)
spełnienia minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodka, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 20b zakres świadczeń udzielanych przez ośrodki adaptacyjne dla repatriantów ust. 2.
3.
Pełnomocnik, sprawując nadzór nad funkcjonowaniem ośrodków, może je wizytować.
4.
Pełnomocnik podczas wizytowania ośrodka ma prawo:
1)
wstępu do niego;
2)
poruszania się po jego terenie;
3)
przeglądania dokumentów;
4)
żądania wyjaśnień od kierownika ośrodka;
5)
przeprowadzania rozmów z repatriantami umieszczonymi w ośrodku.
5.
W przypadku gdy Pełnomocnik, sprawując nadzór nad funkcjonowaniem ośrodka, stwierdzi rażące uchybienia w jego funkcjonowaniu, informuje o tym kierownika ośrodka oraz wzywa podmiot prowadzący ośrodek do usunięcia stwierdzonych uchybień w określonym terminie, pod rygorem rozwiązania umowy, o której mowa w art. 20g umowa na prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów ust. 1.
6.
Pełnomocnik dokumentuje czynności wykonywane w ramach nadzoru nad funkcjonowaniem ośrodków w formie protokołu, do którego wpisuje:
1)
datę, miejsce i rodzaj czynności wykonywanych w ramach nadzoru;
2)
dokumenty i informacje uzyskane podczas wykonywania czynności oraz ich źródła;
3)
dodatkowe uwagi uwzględniające w szczególności zakres stwierdzonych nieprawidłowości, przyczynę ich powstania i skutki, jakie wywołują lub mogą wywołać, oraz zalecenia lub wnioski dotyczące usprawnienia nadzorowanego ośrodka.
Art. 20k. Nadzór nad funkcjonowaniem ośrodka adaptacyjneg... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...