• Art. 28b. - Wniosek o pr...
  28.03.2023

Ustawa o repatriacji

Stan prawny aktualny na dzień: 28.03.2023

Dz.U.2022.0.1105 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

Art. 28b. repatr.


Wniosek o przyznanie odznaki „Zasłużony dla repatriacji”

1.
Wniosek o przyznanie odznaki, o której mowa w art. 28a tryb przyznawania i ewidencja odznaki „Zasłużony dla repatriacji” ust. 1, zawiera:
1)
następujące dane dotyczące osoby przedstawionej do wyróżnienia:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) numer PESEL,
c) datę i miejsce urodzenia,
d) imiona rodziców,
e) państwo zamieszkania,
f) obywatelstwo,
g) adres do korespondencji;
2)
informacje uzasadniające przyznanie odznaki, o której mowa w art. 28a tryb przyznawania i ewidencja odznaki „Zasłużony dla repatriacji” ust. 1;
3)
nazwę albo imię i nazwisko i podpis wnioskodawcy lub osoby działającej w imieniu wnioskodawcy oraz datę złożenia wniosku.
2.
Prezes Rady Ministrów rozpatruje wniosek o przyznanie odznaki, o której mowa w art. 28a tryb przyznawania i ewidencja odznaki „Zasłużony dla repatriacji” ust. 1, w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania.
3.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór wniosku o przyznanie odznaki, o której mowa w art. 28a tryb przyznawania i ewidencja odznaki „Zasłużony dla repatriacji” ust. 1,
2)
wzór i sposób noszenia odznaki, o której mowa w art. 28a tryb przyznawania i ewidencja odznaki „Zasłużony dla repatriacji” ust. 1,
3)
wzór legitymacji potwierdzającej przyznanie odznaki, o której mowa w art. 28a tryb przyznawania i ewidencja odznaki „Zasłużony dla repatriacji” ust. 1,
4)
sposób prowadzenia ewidencji informacji o osobach, którym została przyznana odznaka, o której mowa w art. 28a tryb przyznawania i ewidencja odznaki „Zasłużony dla repatriacji” ust. 1
– mając na uwadze potrzebę ujednolicenia sposobu składania wniosków, wzornictwo stosowane w polskiej falerystyce oraz zakres danych wpisywanych do ewidencji.
Art. 28b. Wniosek o przyznanie odznaki „Zasłużony dla rep... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...