• Art. 30. - Ewidencja ubi...
  28.03.2023

Ustawa o repatriacji

Stan prawny aktualny na dzień: 28.03.2023

Dz.U.2022.0.1105 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

Art. 30. repatr.


Ewidencja ubiegających się o wizę krajową w celu repatriacji bez zapewnionego mieszkania lub źródła utrzymania w RP

1.
Pełnomocnik prowadzi w systemie teleinformatycznym ewidencję osób ubiegających się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, które nie posiadają warunków do osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Ewidencję, o której mowa w ust. 1, prowadzi się w celu zapewnienia warunków do osiedlenia się osobom, o których mowa w ust. 1.
3.
Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące dane i informacje dotyczące osób ubiegających się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
nazwisko rodowe;
3)
imię i nazwisko rodowe ojca;
4)
imię i nazwisko rodowe matki;
5)
datę urodzenia;
6)
miejsce i kraj urodzenia;
7)
stan cywilny;
8)
miejsce zamieszkania za granicą i miejsce zamierzonego osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej;
9)
narodowość i pochodzenie etniczne;
10)
obywatelstwo;
11)
zawód, wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe;
12)
informację o oczekiwaniach co do sposobu zapewnienia warunków do osiedlenia się;
13)
informację o prześladowaniach politycznych i narodowościowych.
4.
Dane i informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2, 11 i 12, są udostępniane podmiotom, o których mowa w art. 12 dowody potwierdzające posiadanie lub zapewnienie warunków do osiedlenia się w RP ust. 3 pkt 2 i 3, na ich pisemny wniosek.
5.
Dane i informacje, o których mowa w ust. 3, przechowuje się do czasu wydania osobom, których dotyczą, wizy krajowej w celu repatriacji.
6.
(uchylony)
Art. 30. Ewidencja ubiegających się o wizę krajową w celu... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...