• Art. 10. - Umorzenie obj...
  21.04.2024
Obserwuj akt

Art. 10. restr.nal.przeds.


Umorzenie objętych restrukturyzacją należności z tytułu podatków i składek

1.
Należności, o których mowa w art. 6 należności publicznoprawne podlegające restrukturyzacji ust. 1 pkt 1 i 2 lit. d i e, objęte restrukturyzacją, podlegają umorzeniu pod warunkiem, że przedsiębiorca:
1)
przedstawi organowi restrukturyzacyjnemu, z zastrzeżeniem art. 13 wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ust. 3, program restrukturyzacji oraz informację zawierającą dane o jego bieżącej sytuacji finansowej, w tym dane wymienione w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2, oraz
2)
wpłaci opłatę restrukturyzacyjną, o której mowa w art. 19 opłata restrukturyzacyjna, oraz
3)
w dniu wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, o której mowa w art. 21 decyzja o zakończeniu restrukturyzacji ust. 1 pkt 1, nie posiada zaległości z tytułu należności wymienionych w art. 6 należności publicznoprawne podlegające restrukturyzacji, z wyjątkiem należności wymienionych w art. 11 terminy spłat zaległości nieobjętych postępowaniem restrukturyzacyjnym ust. 1 pkt 2 i ust. 3, nieobjętych restrukturyzacją, należących do właściwości danego organu restrukturyzacyjnego.
2.
Dane wymienione w ust. 1 pkt 1 należy przedstawić łącznie z wnioskiem, o którym mowa w art. 12 wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ust. 1, a informację zawierającą podstawowe dane o bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorcy dodatkowo także po upływie 11 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o warunkach restrukturyzacji, jednak nie później niż przed upływem 14 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji.
3.
Warunek wymieniony w ust. 1 pkt 3 uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy wymienione w tym przepisie zobowiązanie lub zaległość wraz z odsetkami za zwłokę, nieobjęte postępowaniem restrukturyzacyjnym, zostaną przed wydaniem decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, o której mowa w art. 21 decyzja o zakończeniu restrukturyzacji ust. 1 pkt 1, rozłożone na raty lub zostaną odroczone terminy ich zapłaty, na zasadach określonych w art. 11 terminy spłat zaległości nieobjętych postępowaniem restrukturyzacyjnym lub w odrębnych przepisach.
4.
Określenie lub ustalenie w innej formie zaległości z tytułu zobowiązań wymienionych w art. 6 należności publicznoprawne podlegające restrukturyzacji ust. 1 pkt 1 lub 2 po wydaniu decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, o której mowa w art. 21 decyzja o zakończeniu restrukturyzacji ust. 1 pkt 1, nie stanowi naruszenia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
5.
Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w art. 7 restrukturyzacja należności podatkowych stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego ust. 1.
Art. 10. Umorzenie objętych restrukturyzacją należności z... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 39
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...