• Art. 11. - Terminy spłat...
  21.04.2024
Obserwuj akt

Art. 11. restr.nal.przeds.


Terminy spłat zaległości nieobjętych postępowaniem restrukturyzacyjnym

1.
Znane na dzień 30 czerwca 2002 r. zaległości we wpłatach:
1)
należności wymienionych w art. 6 należności publicznoprawne podlegające restrukturyzacji ust. 1 pkt 1, nieobjętych postępowaniem restrukturyzacyjnym - podlegają spłacie w terminie do dnia 29 lutego 2004 r. przez przedsiębiorcę, który złożył wniosek o restrukturyzację;
2)
składek, o których mowa w art. 10a umorzenie objętych restrukturyzacją należności z tytułu wpłat, należnych za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 30 czerwca 2002 r., wraz z odsetkami za zwłokę, niepodlegających restrukturyzacji - podlegają spłacie w terminie do dnia 28 lutego 2005 r. przez przedsiębiorcę, który złożył wniosek o restrukturyzację.
2.
Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do należności, o których mowa w art. 6 należności publicznoprawne podlegające restrukturyzacji ust. 1 pkt 2 lit. d i e.
3.
Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do należności, o których mowa w art. 6 należności publicznoprawne podlegające restrukturyzacji ust. 1 pkt 2 lit. b i c.
Art. 11. Terminy spłat zaległości nieobjętych postępowani... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...