• Art. 13. - Wniosek o wsz...
  21.04.2024
Obserwuj akt

Art. 13. restr.nal.przeds.


Wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego

1.
Wniosek, o którym mowa w art. 12 wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ust. 1, zawiera zgłoszenie rodzajów należności, o których mowa w art. 6 należności publicznoprawne podlegające restrukturyzacji, oraz informację, do których organów przedsiębiorca składa wnioski o restrukturyzację, jeżeli restrukturyzacją są objęte należności pozostające we właściwości różnych organów restrukturyzacyjnych.
2.
Do wniosku, o którym mowa w art. 12 wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ust. 1, dołącza się:
1)
program restrukturyzacji, z zastrzeżeniem ust. 3;
2)
wykaz wierzytelności i wszelkich wymagalnych długów przedsiębiorcy zawierający:
a) dane identyfikujące dłużników i wierzycieli oraz
b) informację o wysokości tych wierzytelności i wymagalnych długów, oraz
c) harmonogram spłaty wymagalnych zobowiązań;
3)
kopię ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z informacją o ustanowionych na nich obciążeniach;
4)
uzasadnienie zastosowania opłaty restrukturyzacyjnej w wysokości, o której mowa w art. 19 opłata restrukturyzacyjna ust. 1 pkt 1 i 2.
3.
Mały przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 1, nie ma obowiązku dołączać programu restrukturyzacji.
4.
Do wniosku, o którym mowa w art. 12 wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ust. 1, dołącza się również uchwałę, o której mowa w art. 7 restrukturyzacja należności podatkowych stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego ust. 5, decyzję lub inny dokument, o którym mowa w art. 8 restrukturyzacja niewygasłych należności ust. 3, z uwzględnieniem terminów wskazanych w tych przepisach.
5.
Wniosek, o którym mowa w art. 12 wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ust. 1, niezawierający choćby niektórych danych lub załączników wymienionych w art. 10 umorzenie objętych restrukturyzacją należności z tytułu podatków i składek ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 1 i 2, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Art. 13. Wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacy... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 11
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...