• Ustawa o rozpoznawaniu pr...
  25.02.2024

Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.1985.20.85 - Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Obserwuj akt

Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

1.
Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy powierza się:
1)
sądom pracy - stanowiącym odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych oraz
2)
sądom pracy i ubezpieczeń społecznych - stanowiącym odrębne jednostki organizacyjne sądów wojewódzkich.
2.
Rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych powierza się sądom pracy oraz sądom pracy i ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ust. 1.
3.
Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
W Prawie o ustroju sądów powszechnych wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W Kodeksie pracy wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 kwietnia 1960 r. o zmianach właściwości w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, rent, zaopatrzeń i opieki społecznej (Dz. U. Nr 20, poz. 119, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 29, poz. 139 i z 1984 r. Nr 52, poz. 270) w art. 51 wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 53, poz. 342): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej (Dz. U. Nr 53, poz. 345 i z 1983 r. Nr 16, poz. 79): (zmiany pominięte).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...