• Ustawa o rozpoznawaniu pr...
  25.02.2024

Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.1985.20.85 - Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Obserwuj akt

Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (Dz. U. Nr 23, poz. 99): (zmiany pominięte).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...