• Ustawa o rozwiązywaniu sp...
  25.09.2021

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Stan prawny aktualny na dzień: 25.09.2021

Dz.U.2020.0.123 t.j. - Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe

W Kodeksie pracy: (zmiany pominięte).
Spory zbiorowe wszczęte, lecz nie zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, prowadzi się na podstawie jej przepisów.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 26.06.1991 r. - Dz.U. z 1991 r. poz. 236]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...