• Art. 18. architekt. - Kom...
  04.02.2023

Art. 18. architekt.


Kompetencje okręgowego zjazdu izby

Okręgowy zjazd izby:
1)
ustala zasady gospodarki finansowej okręgowej izby oraz uchwala budżet okręgowej izby;
2)
rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności okręgowej rady izby, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
3)
udziela absolutorium okręgowej radzie izby;
4)
ustala liczbę członków organów oraz szczegółowe zasady organizacji organów okręgowej izby i tryb ich działania;
5)
wybiera przewodniczących i członków organów okręgowej izby, o których mowa w art. 14 organy okręgowych izb i ich kadencja, ust. 1 pkt 2-5, oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
6)
wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Izby;
7)
odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;
8)
podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.
Art. 18. Kompetencje okręgowego zjazdu izby - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...