• Art. 24. architekt. - Okr...
  28.01.2023

Art. 24. architekt.


Okręgowa komisja kwalifikacyjna

1.
Okręgowa komisja kwalifikacyjna:
1)
prowadzi postępowania kwalifikacyjne w sprawach nadawania uprawnień budowlanych, zwane dalej „postępowaniami kwalifikacyjnymi”;
2)
przeprowadza egzaminy w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i wydaje decyzje o nadaniu tych uprawnień, z zastrzeżeniem art. 33 zadania Krajowej Rady Izby pkt 9;
3)
(uchylony)
4)
przesyła decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych do okręgowej rady izby oraz do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy – Prawo budowlane;
5)
prowadzi rejestr osób, którym nadała uprawnienia budowlane;
6)
dokonuje, co najmniej raz w roku, analizy przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych;
7)
sporządza opinie dla okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków okręgowej izby architektów oraz inżynierów budownictwa;
8)
składa sprawozdania ze swojej działalności okręgowemu zjazdowi izby i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.
2.
Od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
3.
(uchylony)
Art. 24. Okręgowa komisja kwalifikacyjna - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 17
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...