• Art. 31. architekt. - Zad...
  04.02.2023

Art. 31. architekt.


Zadania Krajowego Zjazdu Izby

Krajowy Zjazd Izby:
1)
ustala liczbę członków organów Krajowej Izby;
2)
wybiera Prezesa i członków Krajowej Rady Izby;
3)
wybiera przewodniczącego i członków organów Krajowej Izby, o których mowa w art. 28 organy Krajowych Izb, ust. 1 pkt 3-5, oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
4)
ustala zasady gospodarki finansowej Krajowej Izby oraz uchwala jej budżet;
5)
uchwala statut i regulaminy określające organizację organów izby i tryb ich działania;
6)
uchwala regulamin wyborów do organów izby;
7)
ustala wysokość i sposób uiszczania składek członkowskich i innych opłat na rzecz izby oraz zasady ich podziału;
8)
ustala zasady prowadzenia listy członków izby;
9)
udziela absolutorium Krajowej Radzie Izby;
10)
uchwala, po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych, zasady etyki zawodowej;
11)
ustala program działania samorządu zawodowego;
12)
rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Krajowej Rady Izby, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Art. 31. Zadania Krajowego Zjazdu Izby - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...