• Art. 36. architekt. - Zad...
  01.12.2023

Art. 36. architekt.


Zadania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

1.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna w szczególności:
1)
prowadzi postępowanie odwoławcze i wydaje decyzje w drugiej instancji w sprawach, o których mowa w art. 24 okręgowa komisja kwalifikacyjna ust. 1 pkt 2;
2)
opracowuje zestawy pytań egzaminacyjnych;
3)
wydaje decyzje w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego;
4)
dokonuje, co najmniej raz do roku, analizy przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i rzeczoznawstwa budowlanego;
5)
sporządza opinie dla Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa;
6)
składa Krajowemu Zjazdowi Izby sprawozdanie ze swojej działalności;
7)
sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji kwalifikacyjnych.
2.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uchyla uchwały okręgowych komisji kwalifikacyjnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.
3.
Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są decyzjami ostatecznymi, od których przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
Art. 36. Zadania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 11 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...