• Art. 42. architekt. - Prz...
  27.05.2024

Art. 42. architekt.


Przesłanki skreślenia z listy członków okręgowej izby

1.
Skreślenie z listy członków okręgowej izby następuje w wypadku:
1)
wniosku członka;
2)
orzeczenia o stwierdzeniu utraty uprawnień budowlanych;
3)
orzeczenia kary, o której mowa w art. 54 katalog kar dyscyplinarnych, prawo odwołania od orzeczenia sądu, ust. 1 pkt 4;
4)
śmierci członka.
2.
Skreślenie z listy członków okręgowych izb może nastąpić także w wypadku nieuiszczania składek członkowskich przez okres 1 roku.
2a.
Członek izby skreślony z listy członków okręgowej izby z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 oraz w ust. 2, podlega na swój wniosek ponownemu wpisowi na listę, jeżeli odbył szkolenie uzupełniające, z uwzględnieniem art. 54 katalog kar dyscyplinarnych, prawo odwołania od orzeczenia sądu ust. 1a. Tryb i zakres przeszkolenia ustala Krajowa Rada Izby.
3.
Zawieszenie w prawach członka izby następuje w wypadku:
1)
orzeczenia kary, o której mowa w art. 96 katalog kar z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane;
2)
orzeczenia kary dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach członka izby;
3)
nieuiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;
4)
wniosku członka izby, który czasowo zaprzestał wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
Art. 42. Przesłanki skreślenia z listy członków okręgowej... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...