• Art. 55. architekt. - Prz...
  28.01.2023

Art. 55. architekt.


Przekazanie odpisu orzeczenia okręgowej radzie, zatarcie ukarania

1.
Właściwy sąd dyscyplinarny przekazuje niezwłocznie okręgowej radzie odpis prawomocnego orzeczenia o nałożeniu kary z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej w celu dokonania wpisu o ukaraniu w rejestrze, o którym mowa w art. 19 zadania samorządu zawodowego wykonywane przez okręgową radę izby ust. 1 pkt 10.
2.
(utracił moc)
2a.
Zatarcie wpisu o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej następuje z urzędu po upływie:
1)
3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia kary upomnienia lub nagany;
2)
5 lat od upływu okresu zawieszenia w prawach członka izby;
3)
15 lat od uprawomocnienia się orzeczenia kary skreślenia z listy członków izby.
3.
Jeżeli w okresach, o których mowa w ust. 2a, członek izby został ukarany inną karą dyscyplinarną, zatarcie wpisu o ukaraniu następuje łącznie z zatarciem późniejszego wpisu.
Art. 55. Przekazanie odpisu orzeczenia okręgowej radzie, ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...