• Art. 8. architekt. - Zada...
  06.12.2022

Art. 8. architekt.


Zadania samorządów zawodowych

Do zadań samorządów zawodowych należy w szczególności:
1)
sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izb;
2)
reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków;
3)
ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem;
4)
nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w art. 14 specjalności uprawnień budowlanych ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, zwanych dalej „uprawnieniami budowlanymi”, uznawanie kwalifikacji zawodowych oraz nadawanie i pozbawianie tytułu rzeczoznawcy budowlanego;
5)
(uchylony)
6)
współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi;
7)
(uchylony)
8)
współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych architektów lub inżynierów budownictwa;
9)
zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą samorządu zawodowego;
10)
prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych;
11)
opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących architektury lub budownictwa;
12)
organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych;
13)
prowadzenie list członków samorządów zawodowych;
14)
realizacja zadań statutowych.
Art. 8. Zadania samorządów zawodowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 13 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...