• Art. 8b. - Nadanie tytuł...
  06.12.2022

Art. 8b. architekt.


Nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego

1.
Tytuł rzeczoznawcy budowlanego może być nadany osobie, która:
1)
korzysta w pełni z praw publicznych;
2)
posiada:
a) tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta,
b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
c) co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
d) znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem;
3)
jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
2.
Właściwy organ samorządu zawodowego, na wniosek zainteresowanego, orzeka, w drodze decyzji, o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, określając zakres rzeczoznawstwa oraz okres do kiedy tytuł zachowuje ważność.
3.
Podstawę podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego stanowi dokonanie wpisu na listę rzeczoznawców budowlanych na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2.
4.
Właściwy organ samorządu zawodowego orzeka, w drodze decyzji, o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego na wniosek rzeczoznawcy lub w razie:
1)
pozbawienia praw publicznych;
2)
ukarania z tytułu odpowiedzialności zawodowej;
3)
nienależytego wykonywania czynności rzeczoznawcy budowlanego.
5.
Skreślenie z listy rzeczoznawców budowlanych następuje:
1)
na podstawie ostatecznej decyzji o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego;
2)
w razie śmierci rzeczoznawcy.
Art. 8b. Nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...