• Art. 8c. - Listy rzeczoz...
  06.02.2023

Art. 8c. architekt.


Listy rzeczoznawców budowlanych

1.
Krajowa Izba Architektów oraz Krajowa Izba Inżynierów Budownictwa prowadzą listy rzeczoznawców budowlanych, na których zamieszcza się następujące dane:
1)
imiona i nazwisko;
2)
adres zamieszkania;
3)
numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4)
informację o wykształceniu i posiadanych stopniach naukowych lub tytule naukowym;
5)
numer, datę i miejsce wydania decyzji;
6)
podstawę prawną wydania decyzji;
7)
numer, specjalność i zakres uprawnień budowlanych;
8)
informację o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego;
9)
określenie zakresu rzeczoznawstwa;
10)
numer kancelaryjny;
11)
pozycję na liście;
12)
datę wpisu na listę;
13)
datę wykreślenia z listy;
14)
przyczynę wykreślenia z listy.
2.
Udostępnieniu podlegają dane wymienione w ust. 1 pkt 1 i 5–13.
Art. 8c. Listy rzeczoznawców budowlanych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...