• Ustawa o samorządach zawo...
  30.05.2024

Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2023.0.551 t.j. - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Rozdział 7. Mienie i gospodarka finansowa izby

1.
Działalność samorządu zawodowego jest finansowana z jego majątku.
2.
Majątek samorządu zawodowego stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i mienie ruchome.
3.
Majątek samorządu zawodowego powstaje:
1)
ze składek członkowskich;
2)
z zapisów, darowizn i dotacji;
3)
z wpływów z działalności gospodarczej;
4)
z innych wpływów.
4.
Majątkiem izby zarządza właściwa rada izby.
5.
Izby prowadzą gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...