• Art. 11. SKO - Zadania i ...
  08.02.2023

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Stan prawny aktualny na dzień: 08.02.2023

Dz.U.2018.0.570 t.j. - Ustawa z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych

Art. 11. SKO


Zadania i czynności prezesa kolegium

1.
Prezes kolegium kieruje pracami kolegium, a w szczególności:
1)
reprezentuje kolegium na zewnątrz;
2)
przedkłada, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne kolegium, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej i sejmikowi województwa roczną informację o działalności kolegium w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku objętym informacją;
3)
opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego kolegium;
4)
zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków kolegium;
5)
ogłasza konkurs na członków kolegium;
6)
przewodniczy pracom komisji konkursowej;
7)
przedstawia kandydatów na członków kolegium wyłonionych w drodze konkursu;
8)
występuje z wnioskami o powołanie i o odwołanie wiceprezesa kolegium oraz członka kolegium;
9)
czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy kolegium;
10)
wyznacza przewodniczących składów orzekających.
2.
Prezes kolegium wykonuje również czynności przewidziane przepisami prawa dla organów administracji publicznej, nie zastrzeżone dla składu orzekającego.
Art. 11. Zadania i czynności prezesa kolegium - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 4 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...