• Art. 12. SKO - Zgromadzen...
  08.02.2023

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Stan prawny aktualny na dzień: 08.02.2023

Dz.U.2018.0.570 t.j. - Ustawa z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych

Art. 12. SKO


Zgromadzenie ogólne kolegium

1.
Zgromadzenie ogólne kolegium zwołuje prezes kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu ogólnemu kolegium przewodniczy prezes kolegium.
2.
W skład zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą osoby, o których mowa w art. 4 organy i skład kolegium ust. 2.
3.
Do właściwości zgromadzenia ogólnego kolegium należy:
1)
uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium;
2)
wybór członków komisji konkursowej zgodnie z art. 8 konkurs na członków kolegium ust. 3;
3)
przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium;
3a)
wybór kandydatów na prezesa kolegium;
4)
podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.
4.
Z zastrzeżeniem przepisu art. 5 tryb powoływania prezesa kolegium ust. 2, uchwały zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa kolegium.
Art. 12. Zgromadzenie ogólne kolegium - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 9 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...