• Art. 17. SKO - Wydawanie ...
  08.02.2023

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Stan prawny aktualny na dzień: 08.02.2023

Dz.U.2018.0.570 t.j. - Ustawa z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych

Art. 17. SKO


Wydawanie orzeczeń przez kolegium

1.
Orzeczenia kolegium zapadają po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenia kolegium, z zastrzeżeniem art. 79 wniosek w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej ust. 5, 6 i 9, art. 80 sprzeciw od orzeczenia kolegium ust. 1 i 3 oraz art. 81 żądanie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 i 50), wydawane są w formie decyzji albo postanowień.
2.
Kolegium wydaje orzeczenia po odbyciu niejawnej narady składu orzekającego, obejmującej dyskusję oraz głosowanie nad orzeczeniem i zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia. Sprawę przedstawia członek kolegium wyznaczony jako jej sprawozdawca.
3.
Orzeczenia zapadają większością głosów. Członek składu orzekającego nie może wstrzymać się od głosu.
4.
Członek składu orzekającego, który został przegłosowany, ma prawo zgłosić przy podpisywaniu orzeczenia zdanie odrębne, uzasadniając je na piśmie w terminie 7 dni od dnia odbycia narady.
5.
Orzeczenia kolegium podpisują wszyscy członkowie składu nie wyłączając przegłosowanego.
Art. 17. Wydawanie orzeczeń przez kolegium - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 38 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...