• Art. 3a. SKO - Nadzór nad...
  09.12.2022

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Stan prawny aktualny na dzień: 09.12.2022

Dz.U.2018.0.570 t.j. - Ustawa z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych

Art. 3a. SKO


Nadzór nad działalnością administracyjną kolegiów

1.
Nadzór nad działalnością administracyjną kolegiów sprawuje Prezes Rady Ministrów.
2.
Prezes Rady Ministrów może powierzyć wykonywanie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.
3.
(uchylony)
4.
Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną kolegiów polega w szczególności na:
1)
przeprowadzaniu kontroli organizacji i warunków pracy kolegiów, w tym na badaniu:
a) prawidłowości stosowania przepisów regulaminu organizacyjnego,
b) terminowości załatwiania spraw oraz stanu zaległości, ze szczególnym uwzględnieniem spraw, w których postępowanie administracyjne trwa dłużej niż 6 miesięcy,
c) prowadzenia ksiąg i innych urządzeń ewidencyjnych oraz rzetelności sporządzania informacji o działalności kolegium;
2)
analizie rocznych informacji o działalności kolegium;
3)
rozpatrywaniu skarg na pozaorzeczniczą działalność kolegiów;
4)
badaniu zachowania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na prezesa kolegium;
5)
badaniu zachowania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na członków kolegium;
6)
badaniu prawidłowości przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających odwołanie prezesa kolegium;
7)
badaniu prawidłowości przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w celu ustalenia okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających ukaranie członka kolegium.
5.
Organ nadzoru sprawuje nadzór nad kolegiami przy pomocy komórki organizacyjnej właściwej do spraw nadzoru lub właściwej do spraw kontroli.
Art. 3a. Nadzór nad działalnością administracyjną kolegiów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 4
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...