• Art. 35. sam. gm. - Orga...
  22.05.2024

Ustawa o samorządzie gminnym

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2024.0.609 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Art. 35. sam. gminny


Organizacja jednostki pomocniczej

1.
Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2.
Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej.
3.
Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
1)
nazwę i obszar jednostki pomocniczej;
2)
zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej;
3)
organizację i zadania organów jednostki pomocniczej;
4)
zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji;
5)
zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
Art. 35. Organizacja jednostki pomocniczej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 56 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...