• Ustawa o samorządzie gmin...
  23.07.2024

Ustawa o samorządzie gminnym

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2024.0.609 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Rozdział 11. Przepis końcowy

Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych ustawą - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym, z wyjątkiem art. 5 gmina i jej jednostki pomocnicze ust. 4 i art. 17 liczba radnych w radzie gminy, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 19.03.1990 r. - Dz.U. z 1990 r. poz. 95]
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...