• Ustawa o samorządzie gmin...
  23.02.2024

Ustawa o samorządzie gminnym

Stan prawny aktualny na dzień: 23.02.2024

Dz.U.2023.0.40 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Rozdział 9. Stowarzyszenia gmin

1.
W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami.
2.
Organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa jego statut.
3.
Do stowarzyszeń gmin stosuje się odpowiednio przepisy Prawa o stowarzyszeniach, z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założycieli.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Zasady przystępowania gminy do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych określają odrębne przepisy.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...