• Art. 11. - Prawa i obowi...
  31.03.2023
Obserwuj akt

Art. 11. sam. pielegniarek


Prawa i obowiązki członków samorządu

1.
Członkowie samorządu mają prawo:
1)
wybierać i być wybierani do organów izb, z zastrzeżeniem art. 12 czynne i bierne prawo wyborcze członków izby, oraz art. 13 wybory do organów izby, ust. 2-4;
2)
korzystać z pomocy izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu;
3)
korzystać z ochrony i pomocy prawnej izb;
4)
korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej.
2.
Członkowie samorządu są obowiązani:
1)
postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
2)
sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe;
3)
przestrzegać uchwał organów izb;
4)
regularnie opłacać składkę członkowską;
5)
aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych.
Art. 11. Prawa i obowiązki członków samorządu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...