• Art. 12. - Czynne i bier...
  29.03.2023
Obserwuj akt

Art. 12. sam. pielegniarek


Czynne i bierne prawo wyborcze członków izby

1.
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:
1)
wobec których orzeczono zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na podstawie art. 60 kary orzekane przez sąd pielęgniarek i położnych, ust. 1 pkt 5 lub zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 60 kary orzekane przez sąd pielęgniarek i położnych, ust. 1 pkt 7 lub
2)
wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu.
2.
Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:
1)
zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 27 niezdolność do wykonywania zawodu z powodu stanu zdrowia, ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej lub
2)
wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu, lub
3)
skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub
4)
ukaranych jedną z kar wymienionych w art. 60 kary orzekane przez sąd pielęgniarek i położnych, ust. 1 pkt 2-8
- do czasu upływu terminu zatarcia kary lub upływu terminu, na który został orzeczony środek zabezpieczający.
3.
Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom izb, którzy za okres co najmniej jednego roku w okresie ostatnich pięciu lat przed wyborami nie wykonali obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki.
Art. 12. Czynne i bierne prawo wyborcze członków izby - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...