• Art. 14. - Wygaśnięcie m...
  26.03.2023
Obserwuj akt

Art. 14. sam. pielegniarek


Wygaśnięcie mandatu w organie izby przed upływem kadencji

1.
Mandat w organie izby przed upływem kadencji wygasa wskutek:
1)
wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez okręgową radę;
2)
odwołania przez organ, który dokonał wyboru;
3)
ukarania jedną z kar wymienionych w art. 60 kary orzekane przez sąd pielęgniarek i położnych, ust. 1 pkt 2-8;
4)
zawieszenia w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 27 niezdolność do wykonywania zawodu z powodu stanu zdrowia, ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
5)
odwołania składu organu;
6)
prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego pozbawienia praw publicznych lub środka karnego polegającego na zakazie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej albo prawomocnego orzeczenia przez sąd środka zabezpieczającego polegającego na zawieszeniu w wykonywaniu zawodu;
7)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
8)
niewykonania obowiązku opłacenia składki członkowskiej za okres jednego roku;
9)
zrzeczenia się mandatu;
10)
śmierci.
2.
Mandat w organie izby ulega zawieszeniu w razie wszczęcia przeciwko osobie go sprawującej postępowania w sprawie umyślnego popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego. Mandat członków sądów pielęgniarek i położnych oraz rzecznika odpowiedzialności zawodowej ulega zawieszeniu również w przypadku wszczęcia przeciwko osobie go sprawującej postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.
3.
Wykreślenie z prowadzonego przez okręgową izbę rejestru pielęgniarek i położnych z powodu przeniesienia się na obszar działania innej izby powoduje utratę mandatu wyłącznie w organie okręgowej izby, której pielęgniarka lub położna była członkiem.
Art. 14. Wygaśnięcie mandatu w organie izby przed upływem... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...