• Art. 20. - Kompetencje K...
  17.07.2024
Obserwuj akt

Art. 20. sam. pielegniarek


Kompetencje Krajowego Zjazdu

Krajowy Zjazd, w drodze uchwały, w szczególności:
1)
określa zasady etyki zawodowej;
2)
zajmuje stanowisko w sprawie kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;
3)
przyjmuje program działania samorządu;
4)
określa regulaminy organów Naczelnej Izby i ramowe regulaminy organów okręgowych izb;
5)
ustala regulamin wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania ich członków;
6)
ustala liczbę członków organów Naczelnej Izby i liczbę zastępców Naczelnego Rzecznika;
7)
wybiera Prezesa i pozostałych członków Naczelnej Rady, Przewodniczącego i pozostałych członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu oraz Naczelnego Rzecznika i jego zastępców;
8)
uchwala zasady gospodarki finansowej Naczelnej Izby;
9)
uchwala szczegółowy sposób przeprowadzania wizytacji, w tym sposób wyboru osób wykonujących czynności wizytacyjne;
10)
rozpatruje i zatwierdza sprawozdania organów Naczelnej Izby;
11)
określa wysokość i częstotliwość wpłat składki członkowskiej oraz zasady jej podziału;
12)
udziela absolutorium Naczelnej Radzie.
Art. 20. Kompetencje Krajowego Zjazdu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...