• Art. 26. - Zadania Nacze...
  23.05.2024
Obserwuj akt

Art. 26. sam. pielegniarek


Zadania Naczelnego Rzecznika

1.
Naczelny Rzecznik:
1)
prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej;
2)
sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników;
3)
sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądem pielęgniarek i położnych;
4)
rozpatruje zażalenia w przypadkach przewidzianych w ustawie;
5)
rozpatruje skargi na przewlekłość postępowania okręgowych rzeczników;
6)
składa Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie ze swojej działalności;
7)
szkoli okręgowych rzeczników i ich zastępców w zakresie odpowiedzialności zawodowej;
8)
prowadzi działalność prewencyjną w zakresie wykroczeń zawodowych i postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej.
2.
Z tytułu sprawowanego nadzoru oraz w ramach rozpatrywania skarg na przewlekłość postępowania Naczelny Rzecznik może:
1)
zaznajamiać się z materiałami zbieranymi w toku postępowania oraz z zamierzeniami prowadzącego postępowanie okręgowego rzecznika;
2)
wskazywać kierunki postępowania;
3)
składać okręgowemu zjazdowi sprawozdanie z działalności właściwego okręgowego rzecznika.
Art. 26. Zadania Naczelnego Rzecznika - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...