• Art. 66. - Elementy orze...
  26.03.2023
Obserwuj akt

Art. 66. sam. pielegniarek


Elementy orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych

1.
Orzeczenie sądu pielęgniarek i położnych zawiera:
1)
oznaczenie sądu pielęgniarek i położnych, który je wydał, oraz sędziów, rzecznika odpowiedzialności zawodowej i protokolanta;
2)
datę oraz miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia;
3)
imię, nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu osoby obwinionej;
4)
opis i kwalifikację prawną zarzucanego czynu;
5)
rozstrzygnięcie w przedmiocie postępowania;
6)
postanowienie o kosztach postępowania;
7)
rozstrzygnięcie co do kary, a w razie potrzeby - co do zaliczenia na jej poczet tymczasowego zawieszenia w prawie wykonywania zawodu, w przypadku orzeczenia skazującego.
2.
Uzasadnienie orzeczenia zawiera:
1)
wskazanie, jakie fakty sąd pielęgniarek i położnych uznał za udowodnione lub nieudowodnione, na jakich w tej mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych;
2)
wskazanie podstawy prawnej orzeczenia;
3)
przytoczenie okoliczności, które sąd pielęgniarek i położnych miał na względzie przy wymiarze kary.
3.
Orzeczenie sądu pielęgniarek i położnych wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia odwołania sąd pielęgniarek i położnych doręcza stronom w terminie 30 dni od dnia jego ogłoszenia, z zastrzeżeniem art. 72 prawomocność orzeczeń Naczelnego Sądu, ust. 2.
Art. 66. Elementy orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...