• Art. 67. sam. pow. - Stat...
  28.11.2021

Art. 67. sam. pow.


Statut związku powiatów

1.
Utworzenie związku oraz przystąpienie powiatu do związku wymagają przyjęcia jego statutu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady odpowiednio przez rady zainteresowanych powiatów albo radę zainteresowanego powiatu.
1a.
Projekt statutu związku podlega uzgodnieniu z wojewodą.
1b.
Zajęcie stanowiska przez wojewodę następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia projektu statutu. Przepisy art. 77b terminy zatwierdzenia, uzgodnienia, opiniowania lub zajęcia stanowiska w sprawie ust. 3 i art. 85 zaskarżenie rozstrzygnięć organu nadzorczego do sądu administracyjnego stosuje się odpowiednio.
1c.
W postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu statutu związku powiaty zamierzające utworzyć związek reprezentuje starosta jednego z powiatów upoważniony przez starostów pozostałych powiatów.
2.
Statut związku powinien określać:
1)
nazwę i siedzibę związku;
2)
członków i czas trwania związku;
3)
zadania związku;
4)
organy związku, ich strukturę, zakres i tryb działania;
5)
zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku;
6)
zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związku;
7)
zasady przystępowania i występowania członków oraz zasady rozliczeń majątkowych;
8)
zasady i tryb likwidacji związku;
9)
(uchylony)
10)
inne zasady określające współdziałanie.
3.
Statut związku podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
4.
Związek nabywa osobowość prawną z dniem ogłoszenia statutu.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Uchwała Rady Powiatu w przedmiocie powierzenia Gminie za... Sprawdź
Art. 67. Statut związku powiatów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...